Materská škola Malinovo

L. Svobodu 22, 900 45 Malinovo

titulka MŠ Malinka

NOVINKY / OZNAMY:

DIVADLO AGAPÉ 19.6.2018 - Dúhový autobus


Vo štvrtok 31.5. v doobedných hodinách na ihrisko prídu traja štvorkopytoví kamaráti,
ktorí nás všetkých povozia na svojich chrbátikoch.


V piatok 18.mája nám bude veselo


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MATERSKEJ ŠKOLE V MALINOVE
na ulici L. Svobodu 22

Príjme pomocnú kuchárku

Nástupný plat cca 560€ (v hrubom). Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne: 02/45955431, jedalen@msmalinovo.sk

Milá mamka, 
     milý ocko!

   Srdečne Vás 
   pozývame 
na naše vystúpenie 
     ku Dňu rodiny, 
ktoré sa uskutoční       23. a 24.mája o 16:00h. 
 na školskom dvore. 
 Tešíme saMOBILNÉ PLANETÁRIUM	20.2.2018Pomôcť našej materskej škole - našim deťom môžete aj tento rok formou poukázania 2% z dane.

[vložené: 09.02.2018]

Pomôcť našej materskej škole - našim deťom môžete aj tento rok formou poukázania 2% z dane.

Vyhlásenie o poukázaní 2% za rok 2017 Potvrdenie o zaplatení dane

[vložené: 21.11.2017]

Milí rodičia!

Radi by sme Vás pozvali na predvianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia dňa 28.11.2017 (utorok) od 15,00 h.


[vložené: 18.10.2017]

Dňa 19. októbra 2017 nás v MŠ navštívi pani zubárka


[vložené: 18.10.2017]

Dopravné ihrisko Terkar Galanta

2. novembra 2017 – 4.trieda. Mravčeky + 5. trieda Včielky

3. novembra 2017 – 6. trieda Myšky + 7.trieda Krtkovia


[aktualizované: 13.10.2017]

Zmena výšky príspevku

Od 1.apríla 2017 je príspevok na výdavky spojené s výchovou a vzdelávaním dieťaťa v materskej škole zvýšený na 25€.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci prevodom na účet:
IBAN: SK25 0200 0000 0035 6454 0559
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Pri úhrade je potrebné do poznámky uviesť priezvisko a triedu dieťaťa

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tzv. predškoláci neplatia.

Obec Malinovo: Uznesenie č. 154/14/2016, zo dňa 15.12.2016


[aktualizované: 03.10.2017]


[aktualizované: 20.09.2017]


[aktualizované: 12.09.2017]

VÁŽENÍ RODIČIA

Srdečne vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2017 o 17:00h. v kultúrnom dome.
Účasť nutná!

Otvoriť pozvánku

[aktualizované: 30.08.2017]

Milé deti a rodičia!
Brány našej materskej školy v oboch budovách sa otvárajú dňa 4.9.2017. Zoznamy detí v triedach sú vyvesené na vchodových dverách MŠ L. Svobodu.
Tešíme sa na Vás!

PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH!

„Každý začiatok je ťažký !“

Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Ten so sebou prináša mnoho zmien. Rozmanitý denný režim, prítomnosť iných detí, učiteliek a pod.

Dieťa ťažko prežíva odlúčenie od matky, od svojich najbližších. Reaguje plačom, utiahnutím sa do samoty, alebo aj agresivitou. Prvotné ťažkosti dieťaťa môžeme krok za krokom spolu prekonať.

Adaptáciu dieťaťa pozitívne ovplyvňuje skúšobné obdobie na niekoľko hodín denne, ktoré sa postupne predlžuje. Ide najmä o tie deti, ktoré doposiaľ nemali skúsenosti s iným zariadením.

Toto skúšobné obdobie – adaptačný program - trvá zvyčajne mesiac, pričom všetko závisí najmä od správania sa dieťaťa, spolupráce učiteliek s rodičmi.

„V škôlke každá hračka, každý kútik, či miesto, je všetkých. Každý môže „všetko“ a každý má právo na „všetko“ rovnakou mierou – i na pozornosť učiteľky.“

Príloha:


KONTAKT:
Materská škola Malinovo
L. Svobodu 22
900 45 Malinovo

Riaditeľka MŠ:
Mrg. Sedláčková Lenka
tel.: 02/45 955 140
Mobil: +421 918 672 630
e-mail: riaditelka@msmalinovo.sk

Podrobné kontakty najdete TU